Onze zorg ArtemisPersoonlijk en betrokken

Onze medewerkers mogen medicatie verstrekken en medische handelingen verrichten bij mensen met zorgzwaartepakket  4,5 en 6 (beschermd wonen met intensieve dementiezorg, met nadruk op begeleiding).

Artemis werkt nauw samen met plaatselijke huisartsen en/of specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde.

Met behulp van domotica (bijvoorbeeld een deursensor, een polsbandje of val alarm) en door de continue aanwezigheid van ons personeel, worden medische noodgevallen zeer snel opgemerkt.

Hulpmiddelen


Wanneer ouderen hulpmiddelen nodig hebben, zoals een rolstoel, rollator of krukken zijn deze via ons beschikbaar of via ons te huur. Dat geldt in veel gevallen ook voor een verhoogd bed. Als de hulpmiddelen permanent nodig zijn, kunnen wij helpen met de aanvraag bij de gemeente (via de Wmo). Al onze panden zijn rolstoeltoegankelijk.

Het is mogelijk om naast de zorgindicatie ondersteuning aan huis te krijgen van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of pedicure. Hiervoor spreken bewoners, net als voor huisartsenzorg en specialist, hun zorgverzekering aan. Via het BSN-nummer van de bewoner kan de zorgverlener eenvoudig controleren of de zorgverzekering de kosten dekt.


"Het is kleinschalig en we hebben het idee dat mijn vader alle aandacht krijgt." 

- Zorgkaart Nederland 


Palliatieve zorg


Wanneer het einde van een leven in zicht komt, zijn de voorzieningen van Artemis volledig toegerust om het stervensproces voor alle betrokkenen zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.
Dagelijkse activiteiten

Ouder worden met geheugenproblemen zoals Alzheimer houdt niet vanzelfsprekend in dat het niet meer mogelijk is om actief te zijn of spelletjes te doen. Alles wat wij doen bij Artemis is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven en het welzijn van onze bewoners.

Dagelijks organiseren we leuke en gezellige activiteiten in de huiskamer(s) of activiteitenruimte, waaraan ouderen naar keuze kunnen deelnemen. Voorbeelden zijn: bewegen aan tafel, bloemschikken, sjoelen of kaarten. Ook zijn er spellen om het geheugen te stimuleren.

We hechten aan een ongedwongen, gezellige sfeer binnen onze voorzieningen. Er ‘mag’ veel en ‘moet’ niks.

 

Activiteiten in de buurt

Regelmatig organiseren we samen met de buurt, familieleden of vrijwilligers activiteiten binnen of buiten. Op deze manier blijven onze bewoners vol in het leven staan en blijft de omgeving betrokken bij de ouderen. Ouderen en familieleden kunnen samen koken of gezamenlijk hun creativiteit tot uiting laten komen in onze activiteitenruimte.

Ook komt het voor dat we in samenwerking met bijvoorbeeld een school of buurtvereniging een huisconcert houden of een evenement op ons terrein hebben.
Plaatsing en intake


Hoe gaat het in z’n werk als u (samen met uw ouder(s)) besloten hebt om een kamer of appartement te huren?
Na een bezichtiging waarin u het pand, de omgeving  en potentiële kamers heeft bekeken en u al uw vragen hebt kunnen stellen, volgt een uitgebreid intakegesprek.

 

Tijdens dit gesprek bespreken we met u en de toekomstige bewoner, wanneer dat mogelijk is, de volgende onderwerpen:

 • zorgbehoefte
 • medische achtergrond en medicatie
 • persoonlijke voorkeuren op allerlei gebied (eten, drinken of slapen)
 • dagritme en gewoonten
 • kosten en mogelijkheden voor vergoeding
   

Hierna maken we het huurcontract op en wordt dit ondertekend. Ook wordt er een zorgplan voor de toekomstige bewoner aangemaakt.

Voorbereiding op een verhuizing


Zowel voor u als voor de toekomstige bewoner kan de verhuizing verwarrend en emotioneel zijn. Onze medewerkers staan u en de nieuwe bewoner actief bij tijdens dit proces. Zij stellen alles in het werk om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij zetten bij inhuizing altijd extra personeel in om de overgang te begeleiden.

U kunt zich verder voorbereiden door de website van Stichting Alzheimer Nederland te bezoeken.  U vindt hier informatie en advies, lotgenotencontact, praktische ondersteuning en tips. Ook kunt u met uw huisarts praten om u voor te bereiden op deze fase.


Persoonlijke, intensieve begeleiding


Wij werken met vaste teams van eigen professionele verpleegkundigen en verzorgenden die deel uitmaken van het gezamenlijke huishouden. Zij werken bovenal als gastvrouw of -heer om te zorgen dat alles goed loopt.

Vriendelijkheid en zorgzaamheid staan voorop.  

Artemis doet geen enkele concessie aan de zorg voor haar bewoners. Er is veel ruimte voor zorg op maat en persoonlijke aandacht.

Onze medewerkers geven veel persoonlijke aandacht aan de bewoners.

Zorg en begeleiding op maat

Na een zorgvuldige intake en het goed leren kennen van de bewoners, kunnen onze medewerkers de gewenste zorg op maat leveren en inspelen op specifieke behoeften die er zijn. Vanwege de kleinschaligheid van onze woonvoorzieningen is er veel bespreekbaar. Ook als een wens ogenschijnlijk niet mogelijk is, proberen onze medewerkers een creatieve oplossing te bedenken.

De voorzieningen van Artemis hebben 24 uur per dag begeleiding. ’s Nachts zijn er op beide locaties twee medewerkers aanwezigKwaliteit


Artemisgroep vindt de kwaliteit van de zorg voor bewoners, familie en collega’s heel erg belangrijk en hecht er veel waarde aan daarbij transparant  te zijn. 

1 mei 2019 zijn wij gestart met het overheidsprogramma “Waardigheid en Trots op locatie” en hebben ons voor minimaal 4 jaar aan dit programma gecommitteerd.

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is in januari 2019 van start gegaan. Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen.

Ook krijgen wij ondersteuning in de implementatie  van het

kwaliteitskader

en werken wij continu aan verbetering van onze werkprocessen. Ook bouwen wij een lerend netwerk met collega's uit de zorg, met als doel de kwaliteit te blijven verbeteren. Wanneer u hier klikt kunt u het kwaliteitsverslag van 2018 lezen.
Liefdevolle zorg voor onze bewoners. Dit is waar goede zorg voor ouderen bij Artemisgroep om draait. Zorg, die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, met warme betrokkenheid van familie en naasten. . Zorg, die met plezier en kundigheid geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoen aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.


Dienstverlening

Wanneer ouderen bij Artemis een kamer huren, genieten zij all-in service zonder bijkomende kosten.

Wat valt onder service?

 • alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner), fruit, drank, koffie en thee
 • gas, water en elektra
 • verzorging van de was
 • internet, televisie en telefonie*
 • schoonmaak van de kamer of appartement
 • inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering
 • activiteiten voor alle bewoners
 • klusjes in de eigen kamer of appartement
 • algemeen onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke tuin.
   

*De bewoner krijgt een telefoonaansluiting op de kamer. Daarnaast beschikt iedere locatie over voldoende vaste lijnen, zodat er altijd contactmogelijkheden zijn.

Wat valt niet onder service?

 • specifieke verbouwing van de kamer of appartement op wens van de bewoner
 • gemeentelijke belastingen en -heffingen
 • stoomgoed
 • inkoop toiletartikelen
 • genotmiddelen, zoals tabak.

Daarnaast is er regelmatig een kapper en/of een schoonheidsspecialist aanwezig, de kosten hiervan komen ook voor rekening van de bewoner.

Andelst

Europaplein 1

6673 BT Andelst

+31 488 726080

Zetten

Stationsstraat 27

6671 AW Zetten

+31 488 745 112

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel: 0488 72 60 80

of stuur ons een bericht