Kosten en vergoeding Artemis

Kosten en vergoeding


De kosten voor onze zorgverlening hangt af van verschillende factoren. Onderstaand geven we globaal aan wat de kosten van onze zorgverlening zijn en hoe het vergoedingenstelsel werkt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

 


Kosten en vergoeding Andelst

De prijs voor een kamer of appartement inclusief service varieert tussen € 1.250,- en € 2.995,- per maand. Dit bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. Tevens zijn er 5 kamers die inkomens afhankelijk zijn;

Deze kamers zijn beschikbaar vanaf € 1.250,- per maand.


Kosten en vergoeding Zetten | Het Witte Huis


De prijs voor een kamer of appartement inclusief service varieert tussen € 1.250,- en € 2.900,- p/m. Tevens zijn er 4 kamers die inkomensafhankelijk zijn;

Deze kamers zijn beschikbaar vanaf € 1.250,- per maand.Vergoeding


Wanneer ouderen met Alzheimer zorgbehoevend worden, kunnen zij (of hun familie) een zorgindicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw huisarts, casemanager of wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen. Tussen de aanvraag en indicatiestelling zitten ongeveer 6 weken.*


Vervolgens vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij het Zorgkantoor. Hiermee kunt u zelf zorg inkopen. Artemis kan u ondersteunen bij het doen van deze aanvraag.

De bewoners van Artemis betalen een vast bedrag aan huur en servicekosten. Naast de verplichte eigen bijdrage zijn er geen kosten voor de zorg.

Eigen bijdrage


De zorg voor ouderen met Alzheimer wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), die valt onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Iedereen die een beroep doet op de AWBZ moet een eigen bijdrage betalen. Deze wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd.


Hoe hoog de eigen bijdrage is, verschilt per situatie. Cliënten die intramuraal wonen in een verzorgings- of verpleeghuis betalen een hogere eigen bijdrage dan mensen die zelfstandig wonen waarbij de zorg afzonderlijk wordt geleverd (extramuraal wonen). Bewoners van Artemis wonen zelfstandig (dus extramuraal) waardoor zij een lagere eigen bijdrage voor de zorg betalen. Uw besparing in eigen bijdrage kan oplopen tot bijna € 1.900 per maand!

De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van de geleverde zorg-uren. De eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van het verzamelinkomen van de cliënt van twee jaar geleden. De te betalen eigen bijdrage over geleverde zorg is dus óf gemaximeerd door de indicatie (er mogen niet meer uren zorg worden gedeclareerd dan er volgens uw indicatie nodig is), óf door het maximum op basis van het verzamelinkomen.


Wilt u exact weten wat uw naaste aan eigen bijdrage gaat betalen per maand? Kijk dan op de website van het CAK en vul het rekenprogramma in.

Tip voor het invullen: kies bij vraag twee voor 'Pgb voor de Wet langdurige zorg' (zie foto) of volg onze uitgebreide instructie hier!

budget
*Het kan voorkomen dat de afgegeven indicatie uiteindelijk afwijkt van wat is aangevraagd, of dat de ingangsdatum van de afgegeven indicatie afwijkt van de gewenste datum. Artemis zal in dat geval het verschil tussen de ingezette uren en de door de indicatie vergoede uren bij de bewoner in rekening brengen.


 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Bij de gemeente kunnen speciale hulpmiddelen zoals een rolstoel of een tillift worden aangevraagd. Deze hulpmiddelen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier kunt u ook een pgb voor aanvragen.

 

ZorgverzekeringsWet (ZvW)

 

Iedereen in Nederland is verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Ook bij Artemis is basisverzekering verplicht (de bewoners kunnen hun huidige verzekering gewoon aanhouden). Deze verzekering wordt aangesproken in het geval van:

  • een huisartsconsult of bezoek aan de locatie
  • een ziekenhuisopname
  • apotheekkosten
  • tandartskosten
  • gebruik van overige (para)medische diensten zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geriater, enz. 

 

Bekijk hier het service overzicht

Andelst

Europaplein 1

6673 BT Andelst

+31 488 726080

Zetten

Stationsstraat 27

6671 AW Zetten

+31 488 745 112

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel: 0488 72 60 80

of stuur ons een bericht