Artemisgroep vindt de kwaliteit van de zorg voor bewoners, familie en collega’s heel erg belangrijk en hecht er veel waarde aan daarbij transparant  te zijn. 

1 mei 2019 zijn wij gestart met het overheidsprogramma “Waardigheid en Trots op locatie” en hebben ons voor minimaal 4 jaar aan dit programma gecommitteerd.

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is in januari 2019 van start gegaan. Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen.

Ook krijgen wij ondersteuning in de implementatie  van het kwaliteitskader en werken wij continu aan verbetering van onze werkprocessen. Ook bouwen wij een lerend netwerk met collega's uit de zorg, met als doel de kwaliteit te blijven verbeteren.

Liefdevolle zorg voor onze bewoners. Dit is waar goede zorg voor ouderen bij Artemisgroep om draait. Zorg, die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, met warme betrokkenheid van familie en naasten. . Zorg, die met plezier en kundigheid geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoen aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.


Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

(Laatste bewerking 2-6-2019)

Residence

Andelst

Europaplein 1

6673 BT Andelst

+31 488 726080

Residence

Zetten

Stationsstraat 27

6671 AW Zetten

+31 488 745 112

Heeft u vragen?

Stuur ons een rechtstreeks emailbericht

of stel uw vraag via ons online formulier. Wij zullen deze natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoorden.